En pergola kan godt bygges inntil husveggen for å få en solid side.En pergola kan godt bygges inntil husveggen for å få en solid side. Foto: @schwier/flickr.com

Slik bygger du en levegg i hagen

Hage 2011-03-29 Av Reidar Von Hirsch

Særlig vanskelig er det heller ikke å sette opp selv, men når man lager permanente konstruksjoner er det viktig å ta noen forhåndsregler.

En pergola er en åpen takkonstruksjon hvor klatreplanter kan, vel, klatre. Den gir skygge mot sola og definerer uterommet. 

Du kan også legge tak over pergolaen istedet for blomster, men det kan bli et problem med belastningen av snøen på vinterstid. I tillegg er konstruksjoner med tak ofte søknadspliktige.

Søk til kommunen

Levegger er dessverre søknadspliktige, men du kan slippe søke- og meldeplikten dersom du fyller alle disse kravene: 

Forankring
Forankring med tverrgående bord i enden av stolpene. Illustrasjon: Byggforskserien, SINTEF Byggforsk

-Leveggen er maks 1,8 meter høy og maks 10 meter lang

-Leveggen er minst 4 meter fra naboens eiendom

-Leveggen ikke er til ulempe for naboene - avklar med dem i forkant. 

I tillegg må leveggen oppfylle kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK10), blant annet til sikkerhet, miljø og brannfare. Du må også ta hensyn til eksisterende bebyggelse og estetisk helhet.

Slik bygger du

Fundamentering av stolper

Fundamentering
Fundamentering av stolpe i faststøpt stolpesko. Et rør er brukt som forskaling. Illustrasjon: Byggforskserien, SINTEF Byggforsk

Hvordan man bør fundamentere stolpene, avhenger av grunnforholdene: 

– Ved telefarlige masser i grunnen bør stolpene fundamenteres så dypt at de er sikret mot bevegelse på grunn av tele i bakken.

– Ved telefrie masser kan det fundamenteres grunnere enn vanlig teledybde. Alternativt kan stålprofiler og runde stolper av tre drives ned i grunnen.

– På fjellgrunn må det bores hull for forankringsbolter, som så støpes fast.

Utforming

Leskjerm
Leskjerm med liggende spilekledning kombinert med pergola. Benyttes trespiler beregnet for å stå uten overflatebehandling, for eksempel spiler av høvlet eik, vil spilekledningen få en jevnt grå farge over tid. Illustrasjon: Byggforskserien, SINTEF Byggforsk

Skjermveggen lages av kledningsbord. Alternativt kan man bruke trespiler, flettet spon, barket rundstokk, vier, eller pilekvister. Kledningsbordene bør ha tykkelse 19 eller 22 mm.

For leskjermer med stående kledning må man montere horisontale spikerslag. Spikerslag kan føres forbi stolpene eller stikkspikres mellom dem. De vanligste dimensjonene er 36 mm x 73 mm, 48 mm x 48 mm eller 48 mm x 98 mm. Spikerslag bør være trykkimpregnert i klasse AB.

Turbulens
Best le mot vind uten problemer med turbulens oppnås når 75-80 % av veggflaten er dekket. Illustrasjon: Byggforskserien, SINTEF Byggforsk

Skjermvegger mot vind børikke være helt tette. Tette vegger vil få turbulens (vindvirvler) på baksiden. Skjermer hvor materialene dekker 75–80 % av veggflaten, er best. Man kan også minske turbulensproblemene ved å trekke nedre kant av leveggen 100–150 mm opp fra bakken.

Skjermvegger må som regel være 1,8–2,0 m høye for å hindre innsyn, men bør ikke være så høye at lysforholdene blir dårligere.

For en grundig gjennomgang av hvordan man lager levegger og pergolaer, sjekk ut boka Lag hageanlegg fra SINTEF Byggforsk. 

Forsidebildet er av @schwier/flickr.com under Creative Commons lisens 2.0.

Logg inn

Med din brukerinformasjon hos hjem.no

Logg innOpprett ny konto

Del med andre

Rangér denne