Foto: LindabFoto: Lindab

Montering av takrenner

Fasade & tak 2009-07-20 Av Trine Larsen Takrenner og nedløpsrør spiller en viktig rolle i utvendig vedlikehold. Takrenner fører vann bort fra vegg- og takkonstruksjoner og forhindrer at disse trekker til seg fuktighet og råtner. Stål er et materiale som egner seg godt til norske hus og hytter, siden materialet holder seg stabilt selv under store temperatursvingninger og er tilnærmet vedlikeholdsfritt.

Om guiden
Denne artikkelen er skrevet av takrenneleverandøren Lindab, men prinsippet er det samme for de fleste takrennesystemer.

Guiden er delt i tre hoveddeler - Forarbeid og montering av kroker (denne delen), montering av takrenne (del 2) og montering av nedløpsrør (del 3).

Hvis du heller vil ha hele guiden i ett sammenhengende dokument - bruk denne versjonen.

Før du starter

Det er hele takets område som bestemmer dimensjonene til takrennesystemet. Man skal alltid måle hver enkelt takflate ved å multiplisere takets lengde med takets bredde.

Hvis området er mindre enn 50m2 anbefales det å bruke renner med 100 eller 125 mm bredde og nedløp med 75 mm diameter.

Hvis området er mellom 50-100 m2 anbefales det å bruke renner med 125 mm bredde og nedløp med 75 mm diameter.

Er området større enn 100 m2 bør man bruke renner med 125 mm bredde og flere nedløp (se illustrasjon nedenfor) alternativt renne med 150 mm bredde og nedløp med 87 mm diameter.

 

Et nedløpsrør dekker et nedslagsfelt på 50m2. Ved mer enn 50m2 nedslagsfelt benyttes et nedløpsrør for hver påbegynte 50m2.

Dette trenger du
- Baufil
- Gummihammer
- Elektrisk skrutrekker
- Tang
- Vater
- Tommestokk
- Blyant
- I enkelte tilfeller kan det være behov for blikksaks. 

Du trenger også festemateriell for å feste krokene og nedløpsklammerne. Det anbefales alltid at man bruker rustfrie skruer, og at man bruker riktige skruer til riktig materiale. Nedløpskammerne monteres på husets fasade. Undersøk om det er tre, betong eller murstein. 

Takfot
Man kan bruke forskjellig type kroker avhengig av takkonstruksjonen på bygningen. En justerbar krok er brukt i monteringen som følger.

Smart krok SSK – Denne kroken kan tilpasses enhver takvinkel. Den er sterk, men likevel utrolig enkel å montere og tilpasse til takvinkelen.

Krokmontering


Marker for plassering av SSK krokene rundt nedløpsrør. Pass på at kroken monteres slik at forkanten av takrennen kommer ca 2,5 cm lavere enn forlenget takfall. Dette for å unngå at eventuelle store snømengder skal belaste takrennen.Fest takrennekroken som skal være nederst ved hellingen, 300 mm til venstre for merket til nedløpsrøret.Fest kroken rett ved merket for nedløpsrør, 2,5 mm høyere enn der den nederste kroken er plassert.Fest kroken som skal være øverst ved hellingen på motsatt side av takfoten. Hellingen mot  nedløpsrør bør være 2,5 mm/m.Fest en tråd mellom den øverste og den nederste takrennekroken. Det vil gjøre det enklere å plassere de andre takrennekrokene.


 


Plasser krokene med 600 mm mellomrom.SSK kroken kan justeres i forskjellige takvinkler.


Kalkuler takvinkelen i henhold til tabellen over og tilpass kroken ved å følge forklaringen nedenfor.


 
 

 

Lås kroken i ønsket posisjon med et skrujern.


Gå videre: Del 2 - Rennemontering
Eller til Del 3 - Montering av nedløpsrør.

Se hele guiden i ett sammenhengende dokument.

Logg inn

Med din brukerinformasjon hos hjem.no

Logg innOpprett ny konto

Del med andre

Rangér denne