Harlekinmarihøna er vanligvis rød eller oransje med mange prikker, og en trussel mot lokalt plante- og insektliv. Foto: Wikimedia Commons.Harlekinmarihøna er vanligvis rød eller oransje med mange prikker, og en trussel mot lokalt plante- og insektliv. Foto: Wikimedia Commons.

Ny uønsket gjest i hagen

2010-07-21 Av Reidar Von Hirsch Nå er det ikke bare den fryktede iberiasneglen som truer plante- og insektlivet i hagen din. En ny type marihøner sprer seg til stadig nye deler av landet.

Harlekinmarihøna, som er en asiatisk art, truer andre arter i hagen, ødelegger avlinger og finner seg til rette i boligen din. I Norge er den en svartelistet art og derfor uønsket i naturen.

– Harlekinmarihøna tar knekken på arter den konkurrerer med. Norge har 54 kjente arter av marihøne. Åtte av dem står oppført som sterkt truet på den norske rødlista, og harlekinmarihøna utgjør en stor trussel mot disse, sier seksjonsleder Gunn Paulsen i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Ta bilder
Larve av harlekinmarihøne
Larve av harlekinmarihøne


DN oppfordrer alle som måtte komme over en harlekinmarihøne til å sende inn bilder av den til artsobservasjoner.no, en åpen database for funn av kjente og ukjente arter i Norge.

–Harlekinmarihøna er i ferd med å etablere seg flere steder, i tillegg til i Oslo hvor den allerede er etablert, sier Paulsen.

-Erfaringer fra andre land tilsier at den sprer seg svært hurtig, og den kan føre til store økologiske og økonomiske skader.

Tallet DN operer med er at marihøna beveger seg med 40 kilometer i året. Så langt er det bare i byene den er observert i Norge, men forskning fra England har vist at den har spredd seg over nesten hele den britiske øya siden de første observasjonene i 2004.

Kommer du over større ansamlinger av denne arten, oppfordrer DN også til å sende et eksemplar til Norsk institutt for naturforskning.


Mange fasonger

Arten opptrer i mange forskjellige farger og kan være vanskelig å skille fra de andre artene som finnes i landet. Sikre kjennetegn er en liten, hvit "M" i panna, samt brune bein, for den som skulle støte på noe slikt i hagen.

Harlekinmarihøna er vanligvis rød eller oransje med uvanlig mange prikker - gjerne opptil 20, men finnes også i svart med mindre antall prikker.

Marihøna er blitt observert så langt nord som Trondheim og flere ganger i Sør-Norge. Import av planter er sannsynligvis årsaken til at den er kommet til Norge.


Hovedfoto i artikkelen er fra det amerikanske landbruksdepartementet, gjengitt gjennom Wikimedia Commons.

Logg inn

Med din brukerinformasjon hos hjem.no

Logg innOpprett ny konto

Del med andre

Rangér denne