PASS DEG: Ha alt på stell, og en god leiekontrakt. Foto: Ida LindvallPASS DEG: Ha alt på stell, og en god leiekontrakt. Foto: Ida Lindvall

- Ikke stol på den kommunale garantien

Nyheter 2011-04-13 Av Ida Lindvall

ADVARER: Geir Engebraaten har mye dårlige erfaringer med utleie til NAV-klienter.
ADVARER: Geir Engebraaten har mye dårlige erfaringer med utleie til NAV-klienter.

- Den kommunale garantien sosialklienter får, som gjelder som depositum, er ikke er nok trygghet for en privat utleier, informerer foredragsholder Geir Engebraaten 

 Han har selv vært vitne til flere tilfeller der dette er et faktum og har selv svært dårlig erfaring med å leie ut i tilfeller der leietager har hatt kommunal garanti istedet for vanlig depositum.

- I flere tilfeller der det har skjedd er leilighetene tilgriset og fulle av søppel når folk flytter ut igjen. En gang vi skulle på befaring etter et leieforhold hadde tatt slutt ble jeg rett og slett overveldet av hvor skittent det var der. Kasserollene satt fast på komfyren og veggene var svarte av skitt, forteller han.

Bruk referanser

Boligpolitisk rådgiver i Kommunenes sentralforbund Christian Hellevang har selv god erfaring med privat utleie til sosialklienter, kommunal garanti eller ikke, men opplever at folk er skeptiske til den kommunale garantien.

- Man skal alltid, uavhengig av den kommunale garantien, bruke referanser når man skal finne en leieboer. Ofte er det en alenemor som sliter med å etablere seg på nytt, eller andre som er i økonomisk knipe og i slike tilfeller skal kommunene kunne tilby hjelp. Hovedregelen er nok heller: Sjekk alltid referanser, sier Hellevang.

Hellevang ser ikke helt at det skal være noe større problemer forbundet med utleie til folk som mottar støtte fra NAV enn ”vanlige” mennesker.

- Det er klart at unntak finnes jo, som i alle andre tilfeller, men i 95 prosent av tilfellene går dette helt fint, avslutter han.

LES OGSÅ: Færre må betale skatt på bolig

Ha alt på stell 

Som utleier med en ordentlig kontrakt har du mange rettigheter, og er kontrakten fylt inn riktig er alle parter beskyttet mot uforutsette hendelser. Allikevel er det noen ting som er greie å huske på før din nye leieboer flytter inn.

- Aldri lei ut leiligheten usett. Har ikke leietager mulighet til å se leiligheten i forkant, krev at det blir sendt en stedsfortreder som kan være referansen din, opplyser Engebraaten.

Leietager har nemlig fullt rettsvern når kontrakten er underskrevet og dersom vedkommende mener leiligheten ikke står til forventningene ved innflytting kan han eller hun kreve erstatning.

- Dette kan virke urettferdig, men dette er for å ivareta alles interesser, legger han til.

Nytt er også den påkrevde energimerkingen av utleieboliger over 50 kvm. Leietager skal bli opplyst om hvilken energimerking (energimerking.no) boligen har før kontraktskriving.

- Skulle det vise seg å være feil energimerking kan også leietager kreve erstatning. Hvilke konsekvenser det har vet vi ikke enda, da det foreløpig ikke har kommet inn noen saker som berører energimerkingen, påpeker Engebraaten.

 LES OGSÅ: Sikre boligen din mot innbrudd

FULLE KURS: Husleiekursene er fullstappet hver gang. Foto: Ida Lindvall
FULLE KURS: Husleiekursene er fullstappet hver gang. Foto: Ida Lindvall
Ikke lov med husleieøkning

Når du først har funnet den ideelle leietager og sjekket referanser, er det flere ting som skal på plass. Depositumskonto skal opprettes, leietiden avtales og også hva leien gjelder.

- Det er mange som er skeptiske til å oppgi fødselsnummer i kontrakten, noe som er helt uberrettiget da dette må opplyses om under oppretting av depositumskonto allikevel.

Kontoen skal opprettes i utleiers bank i leietagers navn, og det er utleier som betaler gebyret for oppretting. Ingen kan disponere disse pengene fritt, men utleier kan kreve depositum utbetalt ved mislighold av betalt leie hvor banken med BEFRIENDE virkning skal kunne utbetale depositum til utleier

- Rentene på depositumskontoen skal helt og holdent tilfalle leietager, sier Engebraaten.

Når husleien er avtalt er det viktig å huske på at det er ulovlig å øke husleien i løpet av leietiden. Derimot kan man øke leien i takt med konsumprisindeksen, hvis man trenger, eller ønsker det.

- Ellers er det på ingen måte ulovlig å tjene penger på utleie. Det er to typer leiekontrakter, tidsbegrensede og tidsubestemte. Ved tidsbestemte anbefaler vi tre-års kontrakter, men ved tidsubestemte løper leieforhorholdet til en av partene lovlig sier opp avtalen. Det finnes en lov som skal forhindre urimelig høye leiepriser.

Det er regler for hva man lovlig kan ta i tillegg til husleien, og det gjelder strøm, fyring og vann/avløp etter målt forbruk. Er det mulig med eget strømabonnement, anbefaler vi det også, da betaler leietaker for det man selv bruker og kan velge hvilken leverandør man ønsker.  Dersom man ønsker å ta betalt for parkeringsplassen eller leie denne ut til andre, skal den ikke omhandles her i kontrakten men man kan da lage en egen separat leieavtale for denne.

- Unntaket er eldre leiligheter der fellesutgiftene dekker varmtvann og/eller fyring, dette er gjerne en fast pris og går utenom den vanlige strømregningen. Samme med tilhørende parkeringsplasser, som du kan leie ut separat dersom ikke leietager ønsker å leie den.

 LES OGSÅ: Bytt bolig - på impuls

Bruk primært tidsubestemt

Man kan leie ut så lenge man vil, men det anbefales en tidsbegrenset leieavtale på tre år, dette for ikke å miste råderetten til sin egen bolig. Da vil kontrakten termineres uavhengig av hvordan leieforholdet forløper.

- Dersom du ikke har tenkt å gjøre spesifikke tiltak med utleieboligen din innen utløp av kontrakten, anbefales vi alltid en tidsbestemt kontrakt, sier Engebraaten.

Det skal imidlertid huskes på at det skal foreligge en saklig grunn fra utleiers side ved oppsigelse av kontrakten. Manglende innbetaling av husleie er en fullt gyldig grunn, mens oppussing og salg ikke nødvendigvis er det.

- Dersom du bare vil ha leietager ut har han full rett til å nekte å flytte. Jeg har vært borti saker der utleier plutselig trengte leiligheten selv til eget boformål, hvor han ikke vant gjennom, forklarer foredragsholderen.

Utløper kontrakten uten at flytteoppfordring blir sendt fra utleier, fornyes den automatisk tre måneder etter utløpstiden og blir tidsubestemt. Utleier får da langt mindre rettigheter og leietager har fullt rettsvern mot oppsigelse.

- Unngå for all del at dette skjer, ring leietager 4-5 uker før kontraktsutløp og sør om dere skal ny kontrakt. Da er anledningen ypperlig for å avtale befaring av leiligheten god tid hvis leietager ønsker å flytte, ellers rett og slett bare en måte å få tatt en titt på leiligheten før dere skriver ny kontrakt, sier Engebraaten.

HA UNDERSKRIFT: Før nøklene overleveres. Foto: Ida Lindvall
HA UNDERSKRIFT: Før nøklene overleveres. Foto: Ida Lindvall
Behold en nøkkel

Selv om du ikke har lov til å komme og gå som du vil i din utleide leilighet, har du lov til å beholde en kopi av gjeldende nøkler for sikkerhets skyld.

- Aldri lås deg inne i en leilighet uten leietagers samtykke. Spesifiser i kontrakten at du har nøkkel og at du skal kunne ha tilgang til boligen etter avtale med leieboer. Dersom det oppstår prekære situasjoner som brann, vannlekkasje eller lignende har du selvfølgelig rett til å låse deg inn, også selv om du ikke har fått tak i leieboer.

Og kanskje det viktigste med hele leieforholdet?

- Ikke gi ut nøkler før kontrakten er underskrevet!

 LES OGSÅ: Flere leier ut bolig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logg inn

Med din brukerinformasjon hos hjem.no

Logg innOpprett ny konto

Del med andre

Rangér denne