Manglende renhold er en av hovedårsakene til dårlig inneklima, og det er mange som synder. Foto: Todd Baker/flickr.comManglende renhold er en av hovedårsakene til dårlig inneklima, og det er mange som synder. Foto: Todd Baker/flickr.com

Dårlig inneklima gir alvorlige plager

Trygghet 2010-08-17 Av Reidar Von Hirsch

Omgivelsene våre har forandret seg mye de siste 100 årene. Fra å jobbe ute hele dagen, tilbringer vi nå mer enn 90 prosent av levetiden vår innendørs, og 65 prosent i boligen vår.

Da er det klart at det blir viktig å sikre at man i denne tiden ikke er plaget av dårlig inneklima, og det er mange som er plaget med det uten å vite hva som er årsaken.

–Selv om miljøet ute er viktig, så er det miljøet inne i boligen som har størst direkte betydning for helse og trivsel for de fleste av oss, sier overlege og forsker Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.

-Det har vi lett for å glemme når alle andre miljøspørsmål dominerer i mediebildet, sier Bakke, som er en av landets fremste eksperter på inneklima.

Les mer: Riktig rengjøring hindrer pollen
Les mer: Inneklimatips for allergikere

Barna i faresonen
Barn er spesielt utsatt for fukt og dårlig inneklima i boligen. Det inneklimaet som er bra for de med astma og allergier, er også bra for alle andre.

-Særlig for nyfødte og små barn, men også for skolebarn og unge har boligen stor betydning. Spesielt utsatt er de helt nyfødte, som er mest påvirkelige og sårbare for omgivelsene, sier Bakke.

Dårlig inneklima kan føre til en rekke plager, som hodepine, trøtthet, konsentrasjonsvansker, irriterte slimhinner og tørr hud. Kort fortalt: En rekke plager som mange sliter med til daglig.

Slurver med renholdet
En årsak til at inneklimaet er dårlig i mange boliger, er slurv med renholdet. Nyere forskning fra SINTEF Byggforsk viser at renholdets betydning for inneklimaet er større enn de fleste kanskje vil være kjent med.

Og løsningen er, som renholdsreklamene på TV forteller oss dag etter dag: tørrvask.

-Forskning og undersøkelser viser at tørre metoder både har bedre rengjøringseffekt og er bedre for inneklimaet enn gammeldagse vaskebøtter og skurekluter, sier seniorforsker Steinar K. Nilsen hos SINTEF.

Les mer: Unngå brannskader for barna
Les mer: Slik barnesikrer du boligen

Bok om inneklima

Bedre inneklima i boligen
Bedre inneklima i boligen

Steinar K. Nilsen er en av forfatterne bak boka Bedre inneklima i boligen, som gir konkrete råd om hvordan inneklimaet i boligen kan forbedres for deg og familien.

Stikkord for å sikre god inneluft er blant annet:

-Unngå forurensing og avgassing ved oppussing
-Sørge for godt renhold og frisk luft
-Ha riktig temperatur inne (ikke for varmt)
-Unngå fukt
-Velge god belysning
-Minske støy
-Kartlegge radoninnholdet i lufta

Les mer: Radongass tar 300 liv i året


Fukt et stort problem
Muggskader på vegg
Muggskader på vegg

Så mange som 25 prosent av norske husstander kan ha fuktproblemer som er så alvorlige at det har betydning for helsen. Fukt kommer inn både fra grunnvann og nedbør utenfra og fra mennesker, planter og sanitærlekkasjer innenfra.

Fukt fører til nebryting av byggematerialene og skaper gode vekstbetingelser for bakterier, sopp og andre mikroorganismer. Når disse pustes inn kan den skape til dels store helsemessige problemer.

–Mye tyder på at 25 prosent av norske boliger kan ha fuktproblemer av betydning for helse, sier Bakke.

-Hvis vi anslår at fuktproblemer dobler risikoen for luftveisinfeksjoner, allergi og overfølsomhet, så innebærer det at 20 prosent av denne sykeligheten kunne vært unngått dersom det ikke var fuktproblemer i boligene våre.


Forsidefoto i artikkelen er av Todd Baker/flickr.com under Creative Commons lisens 2.0.

Logg inn

Med din brukerinformasjon hos hjem.no

Logg innOpprett ny konto

Del med andre

Rangér denne