Muggsopp i boligen fører ikke til astma

Trygghet 2010-11-25 Av Reidar Von Hirsch

Funnet er overraskende, da det lenge har vært trodd at muggsopp i fuktutsatte bygninger fører til astma og allergier, både hos barn og voksne. Studien fra NTNU utelukker nå muggsopp som årsak til slike plager.

Det betyr ikke at fuktige bygninger ikke kan føre til luftveisgplager, men det er sannsynligvis ikke muggsoppen sin skyld.

Problemet med studiet er at det ikke er mulig å gjennomføre eksperimenter i laboratorium. Og siden få boliger er like, er det vanskelig å treffe nøyaktige slutninger om hvorfor noen bygninger gjør at beboerne utvikler astma og allergi, og andre ikke.

Overraskende funn

Doktorgradsavhandlingen «Mould growth in buildings» er skrevet av Jonas Holme ved SINTEF Byggforsk, og han beskriver funnene som overraskende.

-Det kanskje mest overraskende funnet var at det ikke fantes noen sammenheng mellom muggsoppsporekonsentrasjoner i barnas soverom og astma eller allergi blant barna, sier Holme.

-Basert på disse resultatene er det ingen grunn til å utføre engangsprøver av muggsoppsporekonsentrasjon i inneluft for å identifisere risikofaktorer for astma og allergi hos barn i skandinaviske land.

Kjemiske stoffer syndebukk?

Det betyr at det må være andre stoffer som forårsaker sykdom for mennesker som bor eller oppholder seg i fuktige bygninger. En annen publikasjon, publisert i tidsskriftet Indoor Air, fra samme studie peker ut ftalater som syndebukk når det kommer til allergiske reaksjoner blant barn.

Ftalater er kjemiske stoffer som har vært vanlige i mange byggematerialer, men som nå er i ferd med å fases ut på grunn av diverse skadelige effekter.

-Vi bør derfor fokusere mer på sammenhenger mellom kjemisk eksponering i innemiljøet og utvikling av astma og allergi i befolkningen for å sikre riktige, korrektive tiltak for å begrense innemiljøproblemer, sier Holme.

Sammenheng mellom ventilasjon og muggsopp

Studien fant også en sammenheng, kanskje mindre overraskende, mellom ventilasjonstype og fremvekst av muggsopp. I hus med ingen eller naturlig ventilasjon ble det funnet flere tilfeller av muggsopp enn i hus med mer moderne ventilasjonstyper.

-Dette er ikke spesielt overraskende funn for oss, men understreker bare at god ventilasjon minker risikoen for fuktskader. I eldre hus kan det være nyttig å utbedre dreneringsforholdene og utvendig varmeisolering, sier Holme.

Logg inn

Med din brukerinformasjon hos hjem.no

Logg innOpprett ny konto

Del med andre

Rangér denne